Zo ontmasker je een fraudeur

23/07/2015 Fraude is een economisch misdrijf dat zich helaas voordoet op alle niveaus binnen de bedrijfswereld.

Vaak gaat het om het verduisteren van bedrijfsmiddelen, en doorgaans wordt er gefraudeerd door managers of ervaren werknemers die toegang hebben tot en kennis van allerlei bedrijfsprocessen. De meest ‘gangbare’ vormen van fraude zijn inkoopfraude, corruptie, omkoping of een incorrecte voorstelling van de financiële toestand van een firma. Maar met de komst van de nieuwe media heeft het aantal vormen van fraude een hoge vlucht genomen, en is ook internetfraude alomtegenwoordig, in de vorm van bijvoorbeeld identiteitsfraude, telefoonfraude, social media fraude en vakantiefraude aan een fikse opmars bezig.

Inkoopfraude opsporen…

Heb je een vermoeden dat er op de inkoopafdeling van je bedrijf wordt gefraudeerd? Dit zijn mogelijke signalen:

  • Bewust niet handelen conform het inkoopprotocol.
  • Bewust kiezen voor bepaalde (vaste) leveranciers. 
  • Omwille van ‘tijdsdruk’ slechts één offerte aanvragen (in plaats van meerdere).
  • Inkoper wil absoluut niet dat collega’s contact hebben/onderhouden met bepaalde leveranciers
  • Niet-functionele afspraken buiten de deur met bepaalde leveranciers.
  • Inkoper wil tijdens vakantie/verlof/afwezigheid niet dat zijn taken worden overgenomen.

Voorkomen is beter dan betalen

Nog beter is het natuurlijk om inkoopfraude geen kans te geven. Neem om te beginnen je bedrijfsprocessen kritisch onder de loep. Door een en ander te automatiseren, of verantwoordelijken en taken te verdelen in plaats van ze te centraliseren, kom je vaak al een heel eind.

Heb geen schroom om informatie in te winnen over mensen met wie je in zee gaat. Wordt er een opvallend grote bestelling geplaatst en twijfel je aan de rendabiliteit en betrouwbaarheid van een bepaalde afnemer? Leg je oor te luisteren bij andere leveranciers.

Check, dubbel check. Bekijk (online) de adresgegevens en financiële status van je zakenpartner. Een leverancier of firma die bijvoorbeeld enkel over een postbus beschikt, en niet over een adres, is het waard om verder nagetrokken te worden.

Pret op het internet

Tot slot geven we nog enkele tips om die andere spelbreker, e-mail en internetfraude, te voorkomen.

  • Verander regelmatig je wachtwoord. Gebruik een combinatie van letters en cijfers.
  • Wees alert! Antwoord of reageer nooit op e-mails en selecteer geen websitelinks van een onbekende bron, waar je persoonlijke, financiële of andere vertrouwelijke informatie moet verstrekken, bijwerken of controleren.
  • Bekijk geen vertrouwelijke informatie in internetcafés, openbare bibliotheken, etc.
  • Gebruik actuele antivirussoftware en overweeg het gebruik van programma's die spyware detecteren.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.