Aantal faillissementen in Amerika neemt toe.

Persbericht

Verslechtering vooruitzichten solvabiliteit NAFTA-landen en Brazilië.

Namen, 28 september 2016 - Het aantal faillissementen in de Verenigde Staten zal dit jaar stijgen. Naar verwachting zal 3 procent van de Amerikaanse bedrijven in dit verkiezingsjaar failliet gaan. De belangrijkste oorzaken van deze ongunstige vooruitzichten zijn de lage olieprijs en de groeivertraging in de VS. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in de VS, Canada, Mexico en Brazilië werd onderzocht.

Het vooruitzicht op insolvabiliteit voor de NAFTA-landen (Canada, de VS en Mexico) en Brazilië is verslechterd. Atradius voorziet aldus een toename van het aantal faillissementen met 4 procent in Canada. De recessie in Brazilië heeft geleid tot een krimp van het bruto binnenlands product (-3,4 procent). Meer dan 90% van bedrijven in de NAFTA-landen en Brazilië werden in het afgelopen jaar geconfronteerd met te late betalingen door klanten. Gevolg? 2 op 5 bedrijven in de regio stellen betalingen aan hun eigen leveranciers uit, waardoor er een domino-effect in de toeleveringsketen ontstaat. De cashflow van bedrijven vertraagt, waardoor hun vermogen om te investeren en te groeien wordt beperkt.

Onzekerheid overheerst in verkiezingsjaar

“De verwachtingen rond de solvabiliteit van bedrijven in de NAFTA-landen en Brazilië zien er niet heel gunstig uit. Vooral de ontwikkelingen in de VS, waar het aantal faillissementen duidelijk zal stijgen, verdienen onze aandacht, gezien de VS een belangrijke exportmarkt vormen voor België. Er is veel onzekerheid over de gevolgen die de uitslag van de nakende presidentsverkiezingen kunnen hebben voor de Amerikaanse economie en de handelsrelaties met het buitenland. Ook op monetair vlak is er weinig duidelijkheid over het beleid en dat werkt valutarisico’s in de hand”, vertelt Christophe Cherry, Country Director van Atradius België-Luxemburg. “Toch zien we ook veel kansen op de Amerikaanse markt waarop Belgische bedrijven kunnen inspelen. Tegelijkertijd moeten zij zich wel bewust zijn van mogelijke betalingsrisico’s en hiertegen de nodige maatregelen treffen.”

Maatregelen tegen uitblijvende betaling

Uitblijvende betalingen hebben grote financiële gevolgen voor bedrijven in de regio. Zo heeft ongeveer 30 procent van de ondernemingen maatregelen getroffen om hun cashflow te corrigeren. Bovendien heeft 20% van de bedrijven zelf een betalingsachterstand opgelopen bij hun eigen leveranciers. Met als gevolg dat extra financiering noodzakelijk was of er verlies werd geleden. Om hun winstgevendheid te beschermen, geeft 40% van de bedrijven aan één of andere vorm van verzekerde betaling te gaan eisen van hun klanten. Ook zijn zij van plan in het komende jaar kritischer te kijken naar de kredietwaardigheid en de betalingsmoraal van hun klanten.

“Het vooruitzicht voor de insolvabiliteit in de meeste ontwikkelde markten, zoals de VS en Canada, is verslechterd.  Bedrijven kunnen de bedreigingen die hierdoor worden veroorzaakt enkel het hoofd bieden als ze kiezen voor een solide managementstrategie voor uitstaande zakelijke vorderingen. Zo creëren zij voor zichzelf een omgeving waarin ze op verantwoorde manier kunnen groeien”, benadrukt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V.

De Atradius Betalingsbarometer voor de NAFTA-landen en Brazilië kan worden gedownload via www.atradius.be in de rubriek Publicaties.

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.