Atradius lanceert innovatief financierings- en verzekeringsproduct CashFirst voor de KMO december 2015

Persbericht

Namen, 3 december 2015 Atradius pakt problemen KMO's aan met uniek online financierings- en verzekeringsproduct

België scoort slecht op vlak van betalingstermijnen. We doen het zelfs minder goed dan het gemiddelde in West-Europa. Dat blijkt uit cijfers van Atradius dat onderzoek deed naar aanleiding van de lancering van hun nieuw financieringsproduct CashFirst. Meer dan 42% van de totale waarde van Belgische B2B-facturen staat na vervaldag nog steeds open. Ook het aantal B2B-facturen dat onbetaald blijft en de betalingsachterstand liggen hoger dan andere landen in West-Europa. Vooral kmo’s lijden massaal onder onbetaalde facturen. Voor veel onder hen zorgt het uitblijven van betalingen voor financiële problemen.

België is een slechte leerling in de klas. Op vlak van betalingstermijnen bij b2b-bedrijven doen wij het slechter dan het gemiddelde in West-Europa. Meer b2b-facturen staan na vervaldag nog steeds open dan gemiddeld in West-Europa. In totaal blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius dat 42% van de totale waarde van Belgische b2b-facturen na vervaldag nog steeds openstaat. Daarmee zit België boven het gemiddelde in West-Europa (40%).

Er blijven in ons land meer b2b facturen onbetaald dan in andere landen van West-Europa. Het percentage kritieke achterstallige vorderingen (facturen die na meer dan 90 dagen na vervaldag nog niet betaald zijn) is relatief hoog. 8,5% van de binnenlandse, en 9% van de buitenlandse B2B-facturen waren kritiek achterstallig, en zullen hoogstwaarschijnlijk externe incassogevallen worden. Dat ligt boven het Europese gemiddelde van respectievelijk 7,6% en 7%. Ook de betalingsachterstand is groter in België dan in de rest van West-Europa. De gemiddelde betalingsachterstand in België is 24 dagen, in West-Europa maar 21 dagen.

Gebrek aan liquide middelen bij kmo’s

Kmo’s met b2b-klanten worstelen regelmatig met een gebrek aan liquide middelen omdat de facturen niet tijdig betaald worden. "In de afgelopen twee jaar is het percentage van Belgische respondenten die binnenlandse laattijdige betaling aangaven als gevolg van financiële problemen bij de klant gedaald, maar we zien dat dit cijfer in 2015 weer toeneemt”, zegt Christophe Cherry, Managing Director van Atradius in België. “Wij kennen deze problemen natuurlijk al langer. Om tegemoet te komen aan de problematiek, hebben we CashFirst ontwikkeld, een financierings- en kredietverzekeringsproduct op maat van kmo’s.”

Op maat van kmo’s

Bij een normale kredietverzekering moet een bedrijf voor elke klant een kredietlimiet aanvragen. Dat vraagt veel opvolging, wat onhoudbaar is voor een kleine onderneming. Bij CashFirst kunnen ondernemingen een dekking aanvragen per transactie: het garandeert de betaling voor die facturen waar de ondernemer over twijfelt. Ook de polis is gemaakt op maat van kmo’s met slechts twee pagina’s in plaats van de gebruikelijke dikke papierbundel.

CashFirst moet naast die flexibiliteit en beperkte administratie in de eerste plaats vooral snelle betalingen garanderen. “Bij het uitblijven van een betaling van de factuur, gaat Atradius zeer snel achter het geld aan bij de debiteur,” zegt Cherry. “Gezien onze snelle gerichte acties kunnen we een groot deel van de onbetaalde facturen binnen de week na vervaldag op de rekening van de klant storten. Bij een niet-inning, wat uitzonderlijk is, betaalt Atradius uiterlijk 60 dagen na de vervaldag van het openstaande factuurbedrag. Zonder CashFirst kan dat 6 maanden duren. De korte termijn waarop wij de facturen uitbetalen is ongezien in de sector van kredietverzekeringen. Het geeft kmo’s de gemoedsrust om verder te ondernemen.”

Flexibel en eenvoudig

Kmo’s kunnen CashFirst op een heel eenvoudige manier gebruiken. Cherry: “Ze vragen online een kredietlijn aan en krijgen onmiddellijk feedback. Doordat het volledige proces online verloopt is het snel en makkelijk te gebruiken, tijdbesparend en administratief eenvoudig voor organisaties.”
CashFirst is beschikbaar sinds gisteren. Vanaf 260 euro per maand hebben bedrijven geen onbetaalde facturen meer tot een bedrag van 10.000 euro. Voor 445 euro per maand zijn organisaties gedekt tot 20.000 euro en voor een maandelijks bedrag van 645 euro worden facturen tot 30.000 euro terugbetaald.

Over Atradius

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en kan rekenen op een netwerk van 160 antennes in 50 landen, goed voor een marktaandeel van ongeveer 31% van de wereldmarkt in kredietverzekeringen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

www.atradius.be

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.