Atradius lanceert innovatief product voor de bouwsector

Atradius nieuws

15% van particulieren betaalt factuur voor bouwwerken te laat, of helemaal niet.

Atradius lanceert kredietverzekering tegen wanbetalingen van particulieren in bouwsector

Namen, 15 juli 2016 – De bouwsector kreunt onder het aantal wanbetalingen: 15% van de particulieren betaalt zijn factuur voor verbouwingswerken niet binnen de afgesproken termijn. Daarvan betaalt de helft uiteindelijk helemaal niet voor zijn nieuwe zonnepanelen, keuken of dak. Om tegemoet te komen aan deze problematiek lanceert Atradius een nieuwe kredietverzekering (B2C Protect) waarmee ondernemingen uit de bouwsector zich kunnen verzekeren tegen wanbetalingen van hun particuliere klanten. Daarmee zorgt het voor een absolute primeur in de sector, aangezien het voorheen enkel mogelijk was in het B2B-segment.

Cijfers van Atradius tonen aan dat de Belgische bouwsector het niet gemakkelijk heeft. Het afgelopen jaar kreeg de sector nog af te rekenen met 1.868 faillissementen. Daarmee is de sector verantwoordelijk voor bijna een vijfde van het totale faillissementscijfer in België. Het aantal wanbetalingen - de bouwsector is nog steeds de traagst betaalde in België - speelt een grote rol. En steeds vaker zijn niet enkel bedrijven slechte betalers, ook heel wat particulieren nemen het niet meer zo nauw met hun facturen.

 

15% betaalt te laat, of niet

15% van de particulieren betaalt niet binnen de termijn van 30 dagen. De helft daarvan betaalt helemaal nooit of onvolledig. “Hoewel het probleem misschien wat minder aandacht krijgt, is het van dezelfde grootorde als bij bedrijven. Maar het is voor bouwbedrijven wel veel moeilijker om het betalingsrisico van particuliere klanten in te schatten dan van hun B2B-klanten”, zegt Christophe Cherry, CEO van Atradius België.

Tot nu toe konden bedrijven zich niet indekken tegen wanbetalingen van particulieren. Met zijn nieuwe kredietverzekering B2C Protect maakt Atradius daar een einde aan. De verzekering is een primeur voor de sector. “We merken dat steeds meer (kleine) bouwbedrijven de particuliere markt betreden omdat ze daar met betere marges kunnen werken”, zegt Cherry. “En omdat consumenten vaak op factuur betalen, en dus met een lange betalingstermijn, leiden betaalvertragingen of gecontesteerde facturen sowieso al snel tot cashflowproblemen.”

 

Van € 10 00 tot € 50 000

Met B2C Protect kunnen ondernemingen zich indekken voor de wanbetalingen van particulieren vanaf € 1 000 tot een totaalbedrag van € 50 000 (excl. btw), met een geldigheid tot maximaal anderhalf jaar. Er wordt gestart met de incassoprocedure als de factuur 30 dagen na vervaldag onbetaald blijft. Na 45 dagen keert Atradius tot 90% van het niet-betaalde bedrag uit.

 

Over Atradius

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en kan rekenen op een netwerk van 160 antennes in 50 landen, goed voor een marktaandeel van 31% van de wereldmarkt in kredietverzekeringen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.