Atradius neemt Graydon over.

Atradius nieuws

Atradius neemt Graydon over en versterkt incasso- en informatiediensten. Bedrijven op één lijn voor ontwikkeling van informatie en technologie.

Namen, 19 september 2016 – Atradius N.V., een wereldleider in kredietverzekering, borgstelling en incasso, maakt vandaag bekend 55% van de aandelen te hebben verworven in Graydon Holding N.V., wereldwijd een van de belangrijkste dienstverleners voor zakelijke informatie. Met deze overname wordt Atradius, dat voorheen al een belang van 45% had in Graydon, de enige aandeelhouder. Graydon is een vooraanstaande dienstverlener van zakelijke informatie in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, en is actief op het gebied van kredietbeheer, risico en compliance, marktinformatie en incasso. Graydon zal onafhankelijk blijven functioneren.

Isidoro Unda, voorzitter en CEO van Atradius N.V.: “Atradius en Graydon hebben soortgelijke strategieën voor de verzameling van grote hoeveelheden gegevens en de vertaling hiervan in waardevolle informatie, waarmee klanten hun bedrijf kunnen doen groeien. Wij denken dat Graydon voor synergiën zorgt die ons aanbod van credit management en incasso kunnen verbeteren, en waarmee we onze mogelijkheden op verzekeringsgebied kunnen versterken.”

Marcel van Es, CEO van Graydon voegt hieraan toe: “Graydon onderhoudt een langdurige relatie met Atradius. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en de steun van Atradius voor onze strategie. Zij hebben een sterk inzicht in de sector waarin wij opereren en zien duidelijke mogelijkheden voor de samenwerking met Graydon. We verheugen ons erop in de toekomst nog nauwer samen te werken.”

Over Atradius:

Atradius biedt wereldwijd diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso door middel van een strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over Graydon:

Graydon biedt oplossingen voor bedrijfsinformatie ten behoeve van kredietbeheer en incasso, marktinformatie en risico en compliance. Door gegevens te vertalen in innovatieve bedrijfsinzichten helpt Graydon bedrijven commerciële kansen te ontdekken en risico’s te verkleinen. Graydon heeft kantoren in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk en maakt gebruik van een netwerk van 130 internationale databases wereldwijd, met informatie over meer dan 90 miljoen bedrijven.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.