Atradius breidt wereldwijde aanwezigheid uit

Persbericht

Namen, 8 september 2016 - Aziatische markt uitgebouwd met Zuid-Korea; versteviging aanwezigheid in Afrika

Atradius, de grootste kredietverzekeraar in België, breidt haar aanwezigheid uit op 2 continenten.  Ze versterkt haar aanwezigheid in Zuid-Korea met een eigen vestiging en neemt een strategische deelneming in Zuid-Afrika.

Zuid-Korea
Atradius verkreeg recent een licentie van de Koreaanse toezichthouder om in Zuid-Korea haar commerciële activiteiten uit te breiden via haar Koreaanse dochtermaatschappij Atradius Trade Insurance Brokerage. Atradius zal lokaal polissen verstrekken met ondersteuning van de Seoul Guarantee Insurance Company (SGIC). Hiermee neemt de aanwezigheid van Atradius op de Aziatische markt toe naar in totaal 14 landen, die via verschillende Aziatische dochterbedrijven en satellietkantoren worden bediend.

De Zuid-Koreaanse economie is één van de meest gediversifieerde en technologisch geavanceerde ter wereld en laat solide groeivooruitzichten zien. “Zuid-Korea is voor België een belangrijke afzetmarkt in Azië en ook investeerders weten hun weg naar dit land steeds vaker te vinden. Deze uitbreiding stelt ons in de mogelijkheid onze klanten nog beter te servicen op het Aziatische continent.”, vertelt Christophe Cherry, Country Director van Atradius België-Luxemburg.

Afrika
Mutual & Federal, de oudste schadeverzekeraar in Zuid-Afrika, heeft een aanbod van Atradius om 25 procent van de aandelen van Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd (CGIC) over te nemen, geaccepteerd.

“CGIC - de leidende kredietverzekeraar in Afrika - werkt sinds geruime tijd samen met Atradius om onze wereldwijde klanten, die actief zijn op het Afrikaanse continent, te ondersteunen”, aldus Andreas Tesch, CMO van Atradius. “Dankzij deze deelneming kunnen CGIC en Atradius hun reikwijdte in Zuid-Afrika en de rest van het continent verder uitbreiden”.

De voorgestelde transactie is onder voorbehoud van interne goedkeuring, de goedkeuring van toezichthoudende instanties en de uitkomst van een due diligence-onderzoek, met als doel deze tegen het eind van dit jaar af te ronden.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Patrick Van der Avert
Tel. +32 (0)3 202 44 73
Mob. +32 (0)477 790 772
E-mail: patrick.van.der.avert@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.