Country report Austria 2017

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Despite higher economic growth rate of about 2% is expected in 2017, business insolvencies are forecast to increase again in 2017, by 3% year-on-year.

Austria key indicators

Austria industries performance forecast

The insolvency environment

The phase of yearly insolvencies decreases has come to an end

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased again in 2016, by 1.5%, and are expected to rise further in 2017 (up 3%).

 

 

 

 

Austrian business insolvencies

 

 

 

 

Economic situation

Higher growth expected in 2017

 

 

 

 

Austria real GDP growth

 

 

 

Austrian GDP grew 1.4% in 2016 and is expected to increase 1.9% in 2017, fuelled by both domestic consumption and exports. Private consumption is forecast to increase 1.9%, helped by decreasing unemployment.

 

Austria real private consumption

 

Exports are expected to benefit from increasing demand in the eurozone and overseas markets. Inflation is forecast to increase more than 2% in 2017 following the 0.9% rise in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.