Regionale Economische Vooruitzichten Latijns-Amerika

Economische Rapporten

 • Argentinië,
 • Brazilië,
 • Chili,
 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Mexico,
 • Panama,
 • Peru
 • Algemene economie

03 mei 2022

Om de energietransitie in Latijns-Amerika nieuw leven in te blazen, zijn wind- en zonne-energie broodnodig.

Samenvatting

Latijns-Amerika is een koploper in de energietransitie. Het heeft de schoonste elektriciteitsmix ter wereld. Maar het richt zich voornamelijk op waterkracht, die gevoelig is voor veranderende regencycli. De regio heeft een enorm potentieel in andere bronnen van groene energie, zoals zon, wind en geothermische opwekking. Om leider te blijven op het gebied van schone elektriciteit en in 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken, moeten de investeringen in deze sectoren worden opgevoerd. De financiering zal een uitdaging vormen, vooral voor veel Caribische landen met een hoge schuldenlast. Hun economieën zijn het kwetsbaarst voor economische en financiële schokken en klimaatverandering, en zijn het minst in staat om zich aan te passen. Sommige landen in de Latijns-Amerikaanse regio hebben laten zien dat zij innovatief zijn op het gebied van klimaatfinanciering. Dit biedt hoop voor de rest van de regio om investeringen in klimaatmitigatie- en aanpassingsmaatregelen, waaronder de energietransitie, te financieren. Zonder dergelijke investeringen riskeert de regio een ontgroening van haar energiemix en een nog zwakkere productiviteit en economische groei.

In onderstaande video krijgt u een korte samenvatting van het rapport.

Belangrijkste punten

 • Latijns-Amerika kende een onverwacht sterke - zij het ongelijke - opleving na de diepe krimp die door Covid-19 werd veroorzaakt. Een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld heeft hiertoe bijgedragen.

 • In de toekomst zal de economische groei echter terugkeren naar het trage groeipad. Dit is vooral te wijten aan structurele belemmeringen die de productiviteit laag houden. Dit onderstreept de noodzaak van structurele hervormingen. De politieke onzekerheid in tal van landen maakt de vooruitzichten voor dergelijke hervormingen tijdens de prognoseperiode evenwel ongunstig.

 • De kwetsbaarheid voor klimaatverandering draagt bij tot de uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd. Extremer weer, zoals orkanen, overstromingen en droogtes, heeft reeds gevolgen voor de infrastructuur van de regio, - export genererende - landbouw en toerisme, en de stroomopwekking, en als zodanig voor de economische activiteit van de regio.

 • De regio is een koploper in de energietransitie, waarbij de nadruk vooral ligt op waterkracht. Maar de energietransitie in Latijns-Amerika verliest aan momentum omdat de grootste landen van de regio de tegenovergestelde richting uitgaan. De regio moet de investeringen in andere groene energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, opvoeren om in 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken en een nog zwakker groeipad te voorkomen.