Succesvol zakendoen met China - Rapport

Succesvol handelen met

  • China
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

21 okt 2016

Tien belangrijke principes

Elke crisis is een kans.

Chinees gezegde

Het klopt dat China momenteel enigszins in een economische crisis verkeert, hoewel het een soort crisis is waar de meeste landen blij mee zouden zijn. In het eerste kwartaal van 2016 groeide zijn economie met ‘slechts’ 6,7% - zijn traagste kwartaalgroei in zeven jaar – en het laatste landenrapport over China van Atradius (januari 2016) heeft het over een verwachte bbp-groei van 6,6% voor 2016. Daarmee vergeleken gaan de vooruitzichten voor de VS en de grootste West-Europese economieën uit van een bbp-groei van maximaal 2,8% - en in veel gevallen zelfs veel minder.

Als China al een probleem heeft, dan is het dat het slachtoffer van zijn eigen succes is, als de ‘fabriek van de wereld’. Nu wil de Chinese overheid de economie van het land opnieuw in evenwicht brengen, door deze op consumptie te baseren in plaats van op een door investeringen gestuurde groei. Gezien de voorbereidingen die onder andere in dit rapport aan bod komen, kan dat goed nieuws betekenen voor buitenlandse bedrijven die hun  stempel willen drukken op deze enorme exportmarkt.

China is zeker niet het gemakkelijkste land om zaken mee te doen: volgens de laatste ‘Ease of doing business’- index van de Wereldbank staat China op de 84e plaats van de 181 onderzochte landen. Sinds zijn toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 heeft China echter grote vorderingen gemaakt om zich open te stellen voor de internationale handel – door de tarieven, quota en andere handelsbarrières te versoepelen. Ook evolueert zijn munt, de renminbi, in de richting van een volledige internationalisering. Niettemin moeten buitenlandse leveranciers de eigenaardigheden van de Chinese wetgeving – en de
praktische kant van de verkoop aan Chinese klanten – begrijpen wanneer ze hun exportstrategie plannen. We hopen dat deze tien principes u daarbij zullen helpen.

01 Blijf op de hoogte van de Chinese invoerregels

02 Profiteer optimaal van de Chinese  vrijhandelszones

03 Denk Chinees

04 Leef de Chinese concurrentiewetten na

05 Bescherm uw intellectuele eigendom (IE)

06 Kies de juiste betalingswijze

07 Een lokale aanwezigheid kan uw verkoop verhogen

08 Overweeg online verkoop

09 Kies de beste manier om geschillen te beslechten

10 Zorg voor een veiligheidsnet om uw verkoop op krediet te beschermen

Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden.

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.