Trumptarieven bedreigen de handel.

Economische Rapporten

 • Australië,
 • Canada,
 • Mexico
 • Algemene economie

22 mrt 2018

Door de tarieven op staal en aluminium te verhogen lost de Amerikaanse president met trots een van zijn verkiezingsbeloften in.

Samenvatting

 • Door de tarieven op staal en aluminium te verhogen lost de Amerikaanse president met trots één van zijn verkiezingsbeloften in.
 • Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten zitten aan de winnende zijde, maar dit gaat ten koste van de Amerikaanse metaalverbruikende ondernemingen. Ook buitenlandse metaalproducenten staan aan de verliezende kant. Canada, Mexico en Australië worden echter mogelijk vrijgesteld van de metaaltarieven, wat van hen dan weer winnaars maakt.
  De globale economische impact is eerder beperkt.
 • Het grote gevaar schuilt er echter in dat deze maatregelen slechts een voorbode zijn naar een mondiale handelsoorlog, zeker nu de adviseurs van de Amerikaanse president met sterk protectionistisch wereldbeeld de bovenhand hebben. Een nieuwe handelsomgeving doemt op aan de horizon.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende een order op 2 maart om een tarief in te voeren van 25% op alle staalimport en 10% op aluminiumimport. Mexico en Canada worden vrijgesteld zolang de NAFTA onderhandelingen aan de gang zijn, ook Australië die een "veiligheidsovereenkomst” met de Trumpadministratie in de wacht kon slepen ontspringt de dans. De tarieven worden opgelegd via een weinig gebruikte wet die noodsancties toelaat in kader van de "nationale veiligheid". De importtarieven worden ingeroepen om jobs van Amerikaanse staalwerkers te beschermen, die hun jobs ten gevolge van automatisatie en globalisering zagen verdwijnen, alsook om redenen van nationale veiligheid. De Amerikaanse administratie lost eigenlijk een in 2016 gemaakte presidentiële campagnebelofte in.

De maatregelen luiden een erg gevreesde bocht naar protectionistische handel in.  Ze werden gesteund door handelskleppers als Minister van Handel Wilbur Ross en handelsadviseur Peter Navarro. Gary Cohn, hoofd economisch adviseur van Trump, lobbyde intern tegen de tarieven. Cohn diende dan ook zijn ontslag in wanneer president Trump doorging met de invoering van de tarieven. Donald Trump verkoos Larry Kudlow als de vervanger van Cohn. Kudlow is een vertrouwenspersoon van Trump, maar ook hij was kritisch over de tariefsprongen op staal en aluminium van de president. Het beeld dat opdoemt is er één van een Trumpadministratie waar adviseurs met sterk protectionistische inslag, die dit soort van handelsmaatregelen als de aangekondigde staal- en aluminiumtarieven ondersteunen, de bovenhand nemen. De vrees bestaat dat dit slecht een begin is van wijdverspreide protectionistische maatregelen en dat de rest van de wereld zal terugslaan. Niet direct een rooskleurig toekomstbeeld voor de internationale handel.

In deze paper schetsen we eerst de globale staal en aluminiummarkt, om een algemeen beeld te vormen. Vervolgens analyseren we de economische impact van de maatregelen op staal en aluminium voor Amerika, zijn handelspartners en sectoren. We zullen argumenteren dat de impact van de maatregelen an sich niet echt schokkend is, zeker nu Canada, Mexico en Australië mogelijk vrijgesteld worden. Wat echter zorgen baart is dat met het vertrek van Cohn, de Amerikaanse administratie zichzelf ontdaan heeft van enige terughoudendheid naar toekomstige protectionistische acties.
Dat is waarom de Trumptarieven de handel bedreigen.

 

US steel and aluminium production

 • China domineert de globale metaalmarkt

 • Vrije handel stelt de Amerikaanse metaalproducenten bloot

 • Metaalverbruikers dragen de last

 • Beperkte directe impact op de handelspartners

 • Vrijstellingen maken van Canada en Mexico winnaars

 • Tarieven en Tweeten

We zitten nog niet midden in een handelsoorlog en hopen daar ook niet in te verzeilen. Maar iets hangt er duidelijk in de lucht en we moeten ons er tegen wapenen. We zullen de ontwikkelingen dus op de voet volgen en ze becommentariëren wanneer deze zich verder ontplooien alsook wanneer de nieuwe handelsomgeving vorm krijgt. Zoals Donald Trump altijd lijkt te tweeten: “Stay tuned”

Download hieronder de volledige paper en bekijk meer grafieken en inzichten.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.