Dokter Cash geeft 5 tips tegen wanbetalers!

04/04/2016 Elke ondernemer krijgt ermee te maken: wanbetalers.

Klanten die hun factuur niet binnen de gemiddelde wettelijke termijn van 30 dagen betalen, we kennen ze allemaal. Je doet er best alles aan om ze toch op tijd te laten betalen, want een onbetaalde factuur is nadeliger voor je bedrijf dan je denkt …

Een kleine rekensom die de grote gevolgen van onbetaalde facturen illustreert: je hebt een winstmarge van 3% en je wenst enkele onbetaalde facturen af te schrijven voor een totaalbedrag van 6500 euro. Hoeveel extra omzet moet je dan draaien om break even te draaien? Het juiste antwoord is – jawel! – 216 500 euro. Bijna van je stoel gevallen? Doe de Cash Flow test en ontdek hoe goed je credit management ’t écht doet. Meer tips? Dokter Cash zet er hier alvast vijf op een rij.

Tip 1: Screen prospecten en klanten

Een proactieve attitude kan je heel wat onbetaalde facturen besparen. Check de kredietwaardigheid van je prospecten vooraleer je met hen in zee gaat en dubbelcheck die van je klanten minstens elke zes maanden. Waar moet je zoal op letten? Hoe evolueert de omzet van het bedrijf en hoe staat het met de winst? Is er voldoende cash flow aanwezig om aan de huidige verplichtingen te voldoen? Enig negatief nieuws online te vinden met betrekking tot betalingen?

Tip 2: Iedereen gelijk voor de wet

Hanteer dezelfde betalingstermijn voor al je klanten. 30, 60 of 90 dagen? Wat jij verkiest, maar hou de termijn van je keuze aan en vermeld deze klaar en duidelijk op je factuur. Over facturen gesproken: zorg dat deze rechtdoorzee zijn. Wat werd er wanneer gedaan en voor hoeveel? Vergeet ook je professionele gegevens én die van je klant niet: naam, adres, BTW-nummer.

Tip 3: Wie is de credit manager?

Vele ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken bij hun credit management. Sommigen laten zich bijstaan door een debiteurenbeheerder, anderen door specifieke software of een verzekering zoals CashFirst van Atradius. Bij CashFirst kies je zelf voor welke facturen je een verzekeringsdekking aanvraagt en ben je zeker dat er door Atradius minstens 90% van het onbetaalde factuur wordt terugbetaald. Test CashFirst nu één maand gratis.

Tip 4: Bellen, bellen, bellen

Blijven je facturen onbetaald? Bel je debiteur dan vriendelijk maar kordaat op met de vraag waar de betaling blijft. “We hebben je factuur nooit gehad”, “De baas is er niet” of “We wachten op een belangrijke betaling” … Wimpel excuses af en stuur aan op een snelle betaling die je daarenboven nog eens aanhaalt via mail.

Tip 5: Beste, wanbetaler …

Blijven je facturen – nog steeds – onbetaald? Haal dan je computer, printer en papier boven en stel een rappelbrief op. In die brief blijf je even vriendelijk en kordaat als tijdens het telefoongesprek. Vermeld in de brief een duidelijke deadline en handteken persoonlijk. Blijf opvolgen en stuur eventueel een tweede of een derde rappel uit, totdat het geld op je rekening staat.

EXTRA:

Nog 45 extra tips rond credit management vind je terug in de whitepaper die je hier gratis kunt downloaden.

Onbetaalde facturen killen KMO's


 

Gerelateerde content

Onbetaalde facturen killen KMO's zegt dokter Cash!

18/02/2016 Hebt u nood aan een extra cash flow diagnose?

Cash Flow, een monster met vele gezichten!

22/12/2015 Eén blik op Google vertelt ons dat er bijzonder veel definities van Cash Flow in gebruik zijn.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.