De Global Economic Outlook - Augustus 2021

Economische Rapporten

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Kroatië,
 • Cyprus,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Kuweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Panama,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Algemene economie

19 aug 2021

Terwijl de vaccinatiecampagnes lopen, herstelt de wereldeconomie zich van de pandemie. Geavanceerde markten hebben over het algemeen een hogere vaccinatiegraad dan opkomende markten.

De meeste geavanceerde markten hebben al grote delen van hun bevolking gevaccineerd, terwijl de resultaten in de opkomende markten meer uiteenlopen. De mondiale bbp-groei zal in 2021 vooral door de consument worden aangedreven, omdat de bestedingsmogelijkheden, vooral in de dienstensector, toenemen. Het monetaire beleid zal ondanks de inflatiedruk zeer ruim blijven, en de fiscale steunpakketten worden in 2021 gedeeltelijk verlengd. De mondiale bbp-groei kan echter worden bedreigd door de verspreiding van nieuwe, meer overdraagbare varianten van het virus. Een dergelijk neerwaarts scenario kan de groei in 2021 en in 2022 fors drukken.

Belangrijkste punten

 • Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, worden de economieën geleidelijk opener, wat leidt tot een wereldwijd bbp-herstel van 6,2% in 2021, gevolgd door een voorspelde groei van 4,7% in 2022. Een risico voor het herstel wordt gevormd door nieuwe, meer overdraagbare varianten van het Covid-19-virus.
 • Wij verwachten een robuust en breed gedragen herstel van de wereldhandel in 2021. De economie van China presteerde begin 2021 beter, maar andere regio's hebben de afgelopen maanden hun achterstand ingehaald. Verwacht wordt dat de wereldhandel in 2021 met 6% zal groeien, gevolgd door een vergelijkbare groei in 2022.
 • Verwacht wordt dat de geavanceerde economieën in 2021 het activiteitenniveau van vóór de crisis zullen overtreffen. Verwacht wordt dat het bbp van de geavanceerde markten als groep in 2021 met 5,8% zal groeien, gevolgd door een toename met 4,2% in 2022.
 • Ondanks de lopende vaccinatiecampagne hebben de economieën van de eurozone nog steeds te kampen met het Covid-19-virus. Wij verwachten een herstel van 5,0% in 2021, gevolgd door een iets lagere stijging in 2022. Alle lidstaten zullen naar verwachting tegen eind 2022 hun bbp-niveaus zien herstellen tot het niveau van vóór de pandemie. De opleving is echter ongelijk, waarbij de van het toerisme afhankelijke landen in Zuid-Europa achterblijven bij hun noordelijke tegenhangers.
 • De economische vooruitzichten voor de VS zijn aanzienlijk verbeterd sinds onze Economische Vooruitzichten van februari. Afgezien van het VK ligt de VS ver voor op de meeste andere geavanceerde landen wat de vaccinatie van de bevolking betreft, en de economie is in de eerste helft van het jaar opnieuw aangetrokken. Extra steun komt van een omvangrijk budgettair stimuleringspakket (1,9 biljoen USD), dat in maart 2021 door het Congres is goedgekeurd, en een infrastructuurwet van 1,0 miljard USD, die in augustus is goedgekeurd.
 • De Japanse economie veerde in de tweede helft van 2020 op, maar kende begin 2021 een tijdelijke terugval als gevolg van oplopende infecties. Ondanks de zwakke start laat de economie in het tweede halfjaar van 2021 een krachtig herstel zien. De economische stimulans van de Olympische Spelen in Tokio zal kleiner zijn dan eerder verwacht, aangezien deze onder een noodtoestand werden gehouden.
 • Het economisch herstel van veel opkomende markteconomieën (OME's) blijft achter, vooral door een tragere uitrol van vaccins. Bovendien is de ruimte voor fiscale stimuleringsmaatregelen beperkter. Azië is de regio met het hoogste groeitempo onder de OME's, terwijl met name MENA en Afrika bezuiden de Sahara achterblijven. Voorspeld wordt dat de economische groei in de OME's dit jaar met 6,9% zal aantrekken, gevolgd door nog eens 5,3% groei in 2022.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.