België: Insolventierisico vertroebelt de vooruitzichten

Betalingsbarometer

 • België
 • Landbouw,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Voeding

24 nov 2021

Door de verslechtering van het betalingsgedrag, nemen ondervraagde bedrijven maatregelen om zich te beschermen tegen de gevolgen van het kredietrisico van hun klanten.

Inleiding

De Belgische Payment Practices Barometer heeft enkele interessante resultaten opgeleverd. De belangrijkste daarvan is het enorme aantal bedrijven in het hele land dat verwacht volgend jaar te groeien. 86% van de ondervraagde bedrijven gaf aan positief te zijn, wat nauw aansluit bij de economische voorspellingen dat het herstel na de crisis zal versnellen en tegen midden 2022 het bbp-niveau van vóór de pandemie zal bereiken. Wanneer de fiscale steunmaatregelen van de overheid echter geleidelijk worden afgebouwd, zal dit leiden tot een terugkeer naar normale insolventieniveaus, daar bovenop komt de waarschijnlijke insolventie van elk bedrijf dat het tijdnes de pandemie moeilijk heeft gehad en alleen dankzij de overheidssteun kon overleven. De belangrijkste boodschap is hier dat bedrijven alert moeten zijn op het risico van verhoogde insolventie, vooral in het eerste halfjaar van 2022, omdat dit de positieve groeivooruitzichten van het land in de war kan sturen.

Belangrijkste conclusies uit het verslag

 • 51% van de totale waarde van de B2B-verkopen van Belgische respondenten dit jaar werd als te laat gemeld. Ter vergelijking: vorig jaar was dat 47%. Het aantal afschrijvingen bedroeg 9%, tegenover 8% vorig jaar.
 • Wat kredietbeheer betreft, kozen de ondervraagde bedrijven in heel België er dit jaar het vaakst voor om het kredietrisico van klanten intern te houden en te beheren. Dit door fondsen opzij te zetten om potentiële kredietverliezen ten gevolge van dubieuze vorderingen te compenseren.
 • Voor een aanzienlijk aantal bedrijven die voor self-insurance kozen, bleek het vertrouwen op hun eigen creditmanagementmiddelen echter duur te zijn, aangezien ze te maken kregen met hogere administratieve kosten en incassokosten. Bovendien vertelde 62% dat ze niet in staat waren de DSO onder controle te houden en jaar na jaar met een verslechtering van de cash flow werden geconfronteerd.
 • Om over voldoende liquiditeit te beschikken om aan hun betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen, stelden veel ondervraagde bedrijven betalingen aan hun eigen leveranciers uit, evenals investeringen in hun bedrijfsgroei.
 • Met het oog op 2022 toonde de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven waarmee we spraken (86%), zich optimistisch over hun groeivooruitzichten. Ondervraagde bedrijven in de bouwmaterialensector meldden een toegenomen interesse in kredietverzekering.
 • Bedrijven zijn zich er echter van bewust dat er nog steeds neerwaartse risico's bestaan. Het grootste risico is dat de pandemie de wereldeconomie en de binnenlandse economieën blijft aantasten, waardoor een opleving wordt vertraagd of zelfs verhinderd.
 • Op de vraag welke door de pandemie veroorzaakte veranderingen een blijvend kenmerk zullen worden van de manier waarop zij zaken doen, antwoordde 61% van de bedrijven dat "de digitalisering zal toenemen", 51% zei "werken op afstand".  Meer elektronische handel en aanpassing aan veranderingen in de vraag van klanten werden ook vaak genoemd.

Wil je meer te weten komen?

Het Payment Practices Barometer-rapport voor België geeft inzicht in B2B-betalingspraktijken en de manier waarop bedrijven omgaan met het beheer van klantenkredietrisico's in de volgende lokale sectoren:

 • Agrovoeding
 • Duurzame consumptiegoederen
 • Bouwmaterialen

Voor een volledig overzicht kunt u het volledige rapport downloaden in het gedeelte Documenten hieronder. Ook de statistische bijlage en de resultaten van de regionale enquête over betalingspraktijken kunnen gratis worden gedownload.