Contact

Antwerp Office Statutaire zetel / maatschappelijke zetel

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
Jan van Gentstraat 1, bus 201-202
2000 Antwerp

Telefoon:
+32 3 202 47 47
E-mail:
Contact:
Frederik Devooght

Atradius Collections B.V. Statutaire zetel / maatschappelijke zetel

Avenue Prince de Liège 78
5100 Namur
Tel: +32 81 324 544

If you are a private person:
+32 81 324 501
ICPmessagesbox@atradius.com

Telefoon:
+32 81 32 45 44
E-mail:

Juridische info

Atradius Information Services B.V. Statutaire zetel / maatschappelijke zetel

Avenue de Prince Liège 78
5100 Namur

Telefoon:
+32 81 32 42 11
E-mail:

Juridische info

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Vestiging

Avenue Prince de Liège 78
5100 Namur

Telefoon:
+32 81 32 42 11
E-mail:

Google map

Internationale contactgegevens

Atradius is in veel landen in diverse delen van de wereld vertegenwoordigd. Selecteer het land van uw keuze, zo krijgt u de specifieke gegevens van een kantoor ter plaatse te zien. Tref hier info over al onze kantoren.

Quick contact form

U treft ons altijd dichtbij, niet alleen in geografisch en cultureel opzicht, maar ook als het gaat om organisatiestructuur. We zijn in meer dan 50 landen aanwezig en werken vanuit meer dan 160 kantoren wereldwijd.

Uw gegevens

Hoe kunnen we u helpen?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.