Over Atradius

De relatie met en de service van Atradius zijn ongeëvenaard. Atradius begrijpt duidelijk onze zakelijke noden en vereisten.

Vishnu Gopie, General Manager, Credit & AR, LG Electronics LTD

Als specialist op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso focussen we op het bouwen van hechte relaties met onze klanten. We werken graag samen met u om met een scherper inzicht uw business te ondersteunen.

Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Management en governance

Door onze Governance Principes, de instelling van onze mensen en investeringen in innovatie willen we onze klanten naar betere producten en diensten leiden.

Onze financiële ratings

Onze financiële rating werd bevestigd door ratingbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en door Moody’s als ‘A2’ met stabiele vooruitzichten.

Informatie over onze aandeelhouders

Atradius N.V. is een private onderneming die voor 100% eigendom is van Grupo Catalana Occidente en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución.

Feiten en cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en zijn aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf

Key facts and figures

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Onze organisatiestructuur

De structuur van ons internationale bedrijf is opgezet vanuit de idee van optimale efficiëntie en zo min mogelijk complexiteit van wettelijke regelgeving vanwege diverse jurisdicties wereldwijd.

Onze geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis in het ondersteunen van de wereldhandel.

Keizersgracht Office History Teaser

Verantwoord ondernemen

Als organisatie met de missie om succesvolle handel te stimuleren, is onze grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische taak. Handel is essentieel voor de economische ontwikkeling va

Vacatures

Wij zijn een internationale onderneming en we werven talent aan in diverse vestigingen. We promoten een duidelijke positieve werkcultuur voor al onze medewerkers.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.