10 tips om succesvol te handelen met Rusland oktober 2015

Persbericht

Namen, 08 Oktober 2015 Om exporteurs te helpen hun kansen op succesvolle business met Rusland te maximaliseren heeft Atradius een document “Succesvol handelen met Rusland” geschreven.

“Succesvol handelen met Rusland” is een overzicht met 10 handelsprincipes waarmee exporteurs best rekening houden wanneer ze overwegen met Russische maatschappijen in zee te gaan. Deze principes zijn bedoeld om het exportsucces naar Rusland te vergroten door mogelijke valkuilen te vermijden.

U kunt de publicatie "Succesvol handelen met Rusland”, die deel uitmaakt van een reeks van gelijkaardige documenten op andere interessante exportmarkten, downloaden van deze website, onder het luik publicaties.

Over Atradius
De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en kan rekenen op een netwerk van 160 antennes in 50 landen, goed voor een marktaandeel van ongeveer 31% van de wereldmarkt in kredietverzekeringen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.