Country report Belgium 2017

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

In 2017 the number of Belgian business insolvencies will still be much higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium key indicatorsBelgium industries performance forecast

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite decreases in previous years

Belgian corporate insolvencies recorded yearly decreases in the years 2014-2016 after major increases in the wake of the 2008 credit crisis. In 2017 business failures are expected to decline only 2% after a 6% decrease in 2016. Construction and retail insolvencies are bucking the positive trend since H2 of 2016. With about 9,150 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgian business insolvencies

Economic situation

Modest growth in 2017, but reforms underway

Belgium real GDP growth

Belgian economic growth decelerated to 1.3% in 2016, as private consumption was negatively affected by increases in indirect taxes and a temporary suspension of wage indexation imposed by the government in 2015. Economic growth is expected to remain modest in 2017 (up 1.4%), with household spending expected to remain restrained by on-going fiscal consolidation and wage restraining measures. That said, unemployment is expected to decrease further in 2017. Net exports should contribute positively to Belgium’s economic performance. As Belgium is an export-driven economy, its balance of trade should be structurally positive.

Belgium - government debt

The progress in structural labour market and pension reforms is starting to bear fruit, and should help to increase the resilience and international competiveness of the Belgian economy in the mid- and long-term.

A modest decrease in the yearly fiscal deficit is expected in 2017, supported by on-going austerity measures. Pension reform has significantly improved the long-term sustainability of public finances. However, public debt will remain one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.