CEE Country Report Slovakia 2017

Landenrapport

 • Slovakije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

10 okt 2017

Growth is expected to remain above 3% in 2017 and 2018, but the economy remains vulnerable to adverse developments in the automotive sector.

 

CEE Slovakia 2017 Key indicators

 

 

 

CEE Slovakia 2017 Industries performances forecast

 

Political situation

Head of state: President Andrej Kiska (since June 2014)

Head of government: Prime Minister Robert Fico (since April 2012)

Population: 5.4 million

Ruling party lost its absolute majority in the March 2016 elections

In the March 2016 general elections, which were mainly focused on the European migrant crisis, the ruling social-democratic Smer-SD party lost more than 15% and its absolute majority in parliament, mainly at the expense of nationalist and right-wing parties. Despite the losses the Smer-SD remained the largest party in parliament and forms a coalition government together with the nationalist SNS party and the liberal conservative Most-Híd party.

Economic situation

Growth forecast to remain above 3% in 2017 and 2018

 

CEE Slovakia 2017 Real GDP growth

 

The Slovakian economy grew 3.3% in 2016, and growth is expected to remain above 3% in 2017 and 2018 (3.1% and 3.5% respectively), driven by continued robust domestic demand, surging investment and exports to the eurozone.

Private consumption is forecast to continue to be one of the primary drivers of the economic expansion, fueled by rising household incomes. The labour market shows strong improvement, with the unemployment rate expected to continue its decrease from 14.1% in 2013 to 7.7% in 2017 and 7.4% in 2018, mainly due to improving domestic economic conditions.

 

CEE Slovakia 2017 Real private consumption

 

Exports are expected to continue to grow in 2017 and 2018, mainly driven by the favourable outlook of the automotive industry. Large foreign investments have increased productivity and export opportunities. Business investments and infrastructure spending is expected to grow.

Government finances are stable with the budget deficit being kept below 3% of GDP since 2013. The budget deficit is expected to decrease to 1.6% in 2017 and 1.4% in 2017. Public debt amounts to 52% of GDP.

Slovakia´s external economic position is solid. The current account deficit is expected to turn into a surplus in 2018.

Highly dependent on (automotive) exports

 

CEE Slovakia 2017 Real exports of goods and services

 

As the Slovakian economy is heavily reliant on industrial exports (especially automotive related) to the eurozone and Germany in particular, it remains very vulnerable to a eurozone downturn and/or adverse developments in the automotive sector.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.