Country report Sweden 2017

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Sweden´s economic growth is expected to slow down in 2017 to about 2% year-on-year, while business insolvencies are forecast to increase slightly.

Sweden key indicatorsSweden industries performance forecast

The insolvency environment

Insolvencies expected to increase again in 2017

Swedish business insolvencies have decreased since 2014, with a 5% decline recorded in 2016. However, in 2017 a turnaround is expected, with a 3% increase forecast.

Swedish business insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2017, but remains robust

Sweden real GDP growth

The Swedish economy is forecast to grow 2.2% in 2017 after increasing 3.1% in 2016. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2016.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2016 and is expected to increase 1.8% in 2017. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

Sweden - consumer prices

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.