Country report Switzerland 2019

Landenrapport

  • Zwitserland
  • Algemene economie

28 mei 2019

Swiss economic growth is expected to slow down in 2019, as external demand from the Eurozone and the US has weakened and investment growth decreases.

 

swi

Corporate insolvencies expected increase again in 2019

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. In 2019, another 5% rise in business failures, to about 7,220 cases, is forecast.

 

swi

Growth expected to decrease in 2019

After robust economic performance in 2018 with buoyant manufacturing exports, Swiss GDP growth is expected to decrease to about 1% in 2019. The slowdown is mainly due to weaker external demand (especially from the Eurozone and the US) and lower investment growth (due to a less buoyant business sentiment).

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) have helped to contain currency appreciation and have supported private consumption, which is expected to grow at a higher level in 2019 than in 2018. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

Negotiations with the EU in order to establish a new institutional framework agreement are currently ongoing. A failure to conclude such an agreement would most probably hamper the economic exchange with the EU.

 

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.