Market Monitor - ICT industry - Russia

Market Monitor

  • Rusland
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

Currently all Russian electronics / ICT subsectors face major troubles, especially those retailers and wholesalers that trade in foreign currency.

  • The Russian electronics/ICT sector suffers from the difficult domestic economic environment. Major retailers reported shrinking revenues in 2015, with decreases of 10%-30%, depending on the region.
  • In 2016 no rebound in demand is expected. Currently all Russian electronics/ICT subsectors face major troubles, especially those retailers and wholesalers that trade in foreign currency.
  • Consumer electronics is the most difficult segment, which is severely affected by the on-going slump in private consumption.
  • Telecommunications suffers from the weak rouble and currency volatility in emerging markets. Only the IT segment shows less deterioration in demand.
  • After decreasing in 2015, the margins of electronics/ICT businesses are expected to deteriorate further. Many players left the market, but nevertheless the degree of competition is steadily growing, and consolidation in the industry is on-going.
  • Depending on the level in the supply chain and market leverage of businesses, payment duration in the industry ranges from 30 days to 120 days. Non-payment notifications have increased in 2015, and this negative trend is expected to continue in the coming months.
  • Insolvencies have increased in the last 12 months, and further increases are expected in the coming months.
  • Most cases of late payments and business failures are seen in the segment of regional small- and medium-sized electronics/ICT wholesalers and retailers; especially with businesses that were ill-prepared for the drop in consumer demand, or which did not hedge against foreign exchange risks and had a high gearing.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.