Market Monitor - Machine - Denemarken 2016

Market Monitor

  • Denemarken
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De groei van de toegevoegde waarde in de Deense technische sector zou met 3,4% moeten stijgen in 2016 en met 2,0% in 2017.

  • Stabiele prestaties, maar hoge inputkosten
  • Segment van landbouwmachines kampt met problemen
  • Geen toename van het aantal insolventies verwacht

De Deense machine-industrie is sterk op de export gericht. Sommige grote bedrijven zijn wereldwijd actief in de productie en verkoop van producten voor energieoptimalisering (dat wil zeggen thermostaten, pompen, compressoren) en apparatuur voor de wereldwijde mijnbouw. Andere deelsectoren, zoals apparatuur voor slachthuizen/voedingsverwerking en machines voor de landbouwsector zijn eerder op dichterbij gelegen markten gericht zoals Scandinavië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De sector heeft de voorbije 2-3 jaar stabiele prestaties geboekt. De belangrijkste factoren van het succes van de Deense machine- industrie waren hun vermogen om de kosten te stroomlijnen, hun verdere investeringen in productontwikkeling/nieuwe technologie en uitbreiding naar nieuwe exportmarkten. Structurele zwakheden zijn echter de hoge energie- en loonkosten. De loonkosten in de Deense machine-industrie behoren namelijk tot de hoogste in de EU.

De groei van de toegevoegde waarde in de Deense technische
sector zou met 3,4% moeten stijgen in 2016 en met 2,0% in 2017. De algemene vooruitzichten voor de prestaties in 2016 en voor 2017 zijn stabiel voor sommige  segmenten, zoals exporteurs van energieoptimaliseringsproducten die worden gebruikt op domeinen zoals verwarming, koeling en waterzuivering. Dit geldt ook voor leveranciers van de wereldwijd groeiende windturbinesector en voor producenten van machines voor  de automatisering van het productieproces. Dat gezegd zijnde zijn de vooruitzichten voor producenten van landbouwmachines iets minder, doordat minder geïnvesteerd werd in de Europese landbouwsector.

Het betalingsgedrag was goed de voorbije twee jaar en het  aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies zou stabiel moeten blijven in 2016. Vooral kleine spelers met hoge productiekosten en waar beperkte toegang tot  bankleningen de liquiditeit onder druk zette, gingen bankroet. Daarom volgen we kleine spelers nauwer op de voet, terwijl ons algemeen acceptatiebeleid voor deze sector over het algemeen open tot neutraal is.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.