Market Monitor Chemicals Indonesia 2017

Market Monitor

  • Indonesië
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

Indonesian chemicals sector growth is driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes.

  • The Indonesian chemicals sector value added grew 6.5%, and in 2017 a growth rate of about 7.5% is expected, driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes. However, some inefficiencies and red tape remain stumbling blocks.
  • The sector mainly consists of a large number of smaller players, with only a few bigger companies active. Indonesian chemicals businesses are mainly serving the domestic market. The government recently introduced regulations in order to reduce gas prices for the fertilizer and petrochemicals segments, which should have a positive impact on profit margins.
  • On average, payments in the Indonesian chemicals sector take 60 days. The number of non-payment notifications increased in 2016 in the plastics subsector, but no further increase is expected in 2017. The insolvency environment is stable, and no major increase in business failures is expected due to continued demand growth and limited competition in the market.
  • Our underwriting approach to the chemicals sector is generally positive for all major segments, especially for petrochemicals and synthetic rubber. For the plastics subsector we have a more cautious approach due to some credit insurance claims in 2016.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.