Market Monitor - Chemicals performance - UK

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

Growth in the chemicals sector is forecast to continue in 2015, on the back of UK’s robust economic performance.

Market performance at a glance 

United Kingdom

  • The UK chemicals sector has recorded growth in sales and exports in Q1 of 2015, despite the rather modest performance of the UK manufacturing sector in this period. Growth is forecast to continue in 2015, on the back of robust UK economic performance.
  • While concerns remain in relation to energy and commodity costs, the sector benefits from high entry barriers. Therefore, the majority of chemicals businesses are well established, with stable profit margins and sufficient equity strength, despite high research and development expenditures.
  • Only the petroleum subsector shows some weaknesses, as the market suffers from oversupply, leading to intense price competition while fixed costs are high.
  • The average payment duration in the UK chemicals industry is 90 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is very low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the British chemicals sector is currently relaxed.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.